Gói thầu số 3: Khảo sát, lập TKKT-TDT; cung cấp vật tư, thiết bị, xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh TBA

Gói thầu số 3: Khảo sát, lập TKKT-TDT; cung cấp vật tư, thiết bị, xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh TBA và đường dây. Dự án: Chuyển đấu nối chữ T thành chuyển tiếp trên các đường dây 110kV – Giai đoạn 2 – Khu vực 2.

READ  Máy đo điện trở tiếp xúc Megger MOM 200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.