Công trình đường dây và trạm biến áp 220kV đấu nối Nhà máy điện gió Hòa Đông 2

Tên dự án : Công trình đường dây và trạm biến áp 220kV đấu nối Nhà máy điện gió Hòa Đông 2
Hạng mục thực hiện : Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Tập đoàn IPC
Thời gian thực hiện : 02/2021

 

 

 

 

READ  Trạm biến áp và Đường dây 110kV đấu nối nhà máy Điện gió Cửu An và Điện gió Song An