Đường dây và TBA 110kV Hiển Khánh, tỉnh Nam Định

Tên dự án : Đường dây và TBA 110kV Hiển Khánh, tỉnh Nam Định
Hạng mục thực hiện : Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT ĐTXD
Chủ đầu tư : Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
Thời gian thực hiện : 02/2021

 

 

 

 

 

READ  Công trình đường dây và trạm biến áp 220kV đấu nối Nhà máy điện gió Hòa Đông 2