Dây chuyền 1 Nhà máy Xi măng Bút Sơn

Tên dự án : Dây chuyền 1 Nhà máy Xi măng Bút Sơn
Hạng mục thực hiện : Thí nghiệm và kiểm định an toàn định kỳ các thiết bị điện trạm 110/6kV và các trạm LS
Chủ đầu tư : Công ty Cổ Phần Xi Măng ViCEM Bút Sơn
Thời gian thực hiện : 1/2019 – 2/2019

 

 

 

 

 

READ  Thí nghiệm mẫu dầu cách điện máy biến áp Nhà máy nhiệt điện An Khánh