CQT các TBA Hải Thanh 1, Thống Nhất 2, Hải Tây 1, Hải Quang 2, Hải Cường 1, Hải Trung 7, Hải Phương 3 – huyện Hải Hậu

Tên dự án : CQT các TBA Hải Thanh 1, Thống Nhất 2, Hải Tây 1, Hải Quang 2, Hải Cường 1, Hải Trung 7, Hải Phương 3 – huyện Hải Hậu
Hạng mục thực hiện : Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Nam Định
Thời gian thực hiện : 3/2019 – 5/2019

 

 

 

 

 

READ  Công ty than Dương Huy