Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 22kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho nhà máy da giầy Golden Victory Việt Nam Giai đoạn II – xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng

Tên dự án : Cải tạo, nâng tiết diện đường dây 22kV lộ 477 E3.12 cấp điện cho nhà máy da giầy Golden Victory Việt Nam Giai đoạn II – xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng
Hạng mục thực hiện : Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Nam Định
Thời gian thực hiện : 3/2019 – 5/2019

 

 

READ  Nhà máy Xi măng Bút Sơn DC2 lần 1 năm 2020