Xây dựng mới ĐZ 22kV mạch kép cấp điện cho CCN Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng

Tên dự án : Xây dựng mới ĐZ 22kV mạch kép cấp điện cho CCN Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng
Hạng mục thực hiện : Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Chủ đầu tư : Công ty Điện lực Nam Định
Thời gian thực hiện : 3/2019 – 5/2019

 

 

 

 

 

READ  Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 473 E3.4 để CQT cho lộ 475 E3.9 và 473 E3.7; lộ 475 E3.4 để CQT cho lộ 472 E3.9 TP Nam Định